За нас

Джонги МакеУп & СФХ ЕООД (Djongi MakeUp & SFX Ltd) е дружество със седалище и адрес на управление България, гр. Горна Оряховица 5100, ул. Сидер Войвода 9., с ЕИК 207075648 и данъчен номер BG 207075648, българско юридическо лице със седалище: гр. Горна Оряховица 5100, ул. Сидер Войвода 9., вписано в Търговския регистър под номер 040422203728597 / 21.09.2022 г, единен данъчен регистрационен номер BG207075648 (наричани по-долу „Джонги ЕООДили ние“). За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме съвместни администратори при обработването на Вашите лични данни.

Тъй като Вашите мнения винаги са важни за нас и ние винаги имаме готовност да Ви предоставяме допълнителна информация, която може да Ви е необходима във връзка с обработването на вашите данни, Ви насърчаваме да се свързвате длъжностното лице по защитата на личните данни на Джонги ЕООД електронна поща с адрес djongimakeup@gmail.com.